Początek: 24 lutego 2020
11:00
Koniec: 24 lutego 2020
13:30

Miejsce wydarzenia

Szkoła Podstawowa w Bargłowie Kościelnym

GPS: -

FD-105

Zakres szkolenia:

  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wykorzystanie projektów w funkcjonowaniu szkoły: zwiedzanie szkoły, prezentacja szkoły, dyskusja i wymiana doświadczeń.

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwaga: szkolenie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym. Dojazd uczestników we własnym zakresie.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
od 2019 ma tytuł honorowy profesora oświaty; redaktor naczelny "Rocznika Augustowsko-Suwalskiego"; autor lub współautor kilkunastu książek i kilkuset artykułów o historii Suwałk i Suwalszczyzny oraz historii oświaty; autor i współautor…