Początek: 23 września 2020
11:00
Koniec: 23 września 2020
14:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12121586414, 22.928119721383

FD-139

Zakres szkolenia:

  • Zadania dyrektora związane z awansem zawodowym nauczycieli.
  • Jak prawidłowo przeprowadzić ocenę pracy nauczycieli.

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek.

Zajęcia online poprowadzi Pani Monika Rękawek.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-139, Klub Dyrektora – Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli
75,00

Kierownik

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
od 2019 ma tytuł honorowy profesora oświaty; redaktor naczelny "Rocznika Augustowsko-Suwalskiego"; autor lub współautor kilkunastu książek i kilkuset artykułów o historii Suwałk i Suwalszczyzny oraz historii oświaty; autor i współautor…