Początek: 24 października 2022
15:30
Koniec: 24 października 2022
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121314678822, 22.929162004801

FD-22

Zakres szkolenia:

  • Regulacje prawne dotyczące nauczania języka polskiego jako obcego; dokumentacja. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego – informacje wprowadzające.
  • Praca z uczniem z doświadczeniem migracji w rzeczywistości szkolnej – metody, techniki i narzędzia.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego i języków obcych na wszystkich etapach edukacyjnych oraz inni zainteresowani

Kierownik szkolenia/prowadzący: Anna Peza/ Marta Bejnar-Butkiewicz-neurologopeda

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-22, Językowe zawirowania – uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole
10,00

Kierownik

Anna Peza

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, doświadczony egzaminator CKE, mediator, w tym edukator mediacji rówieśniczych, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii pedagogicznej, posiada kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego (studia…