Początek: 11 stycznia 2022
15:00
Koniec: 28 stycznia 2022
15:00

FD-162

Zakres szkolenia:

  • sytuacja prawna i społeczna ucznia,
  • wprowadzenie do glottodydaktyki polonistycznej,
  • metodyka nauczania języka polskiego jako obcego,
  • podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego dla uczniów wschodniosłowiańskich,
  • prezentacja dobrych praktyk i rozwiązań dydaktycznych,

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Osoba prowadząca: pracownicy naukowi z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie

Liczba godzin dydaktycznych: 10.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-162, Język polski – obcy czy (nie)obcy? Uczeń z zagranicy w polskiej szkole
50,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…