Początek: 12 czerwca 2023
18:00
Koniec: 12 czerwca 2023
20:15

FD-152

Zakres szkolenia:

  • Polski w działaniu- czyli o metodach i technikach pracy w uczeniu języka polskiego jako obcego w praktycznym ujęciu,
  • Praktyczne ćwiczenia kształcące i rozwijające różne sprawności w uczeniu języka polskiego jako obcego,
  • Edpuzzle i Book Creator,

Adresaci: nauczyciele uczący dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczyciele języka polskiego jako obcego w klasach starszych, specjaliści i dyrektorzy zainteresowani tematyką

Kierownik szkolenia/prowadzący: Anna Peza/dr Agnieszka Jasińska, Justyna Bober

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwagi:  spotkanie online

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Anna Peza

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, doświadczony egzaminator CKE, mediator, w tym edukator mediacji rówieśniczych, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii pedagogicznej, posiada kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego (studia…