Początek: 16 stycznia 2023
18:00
Koniec: 16 stycznia 2023
20:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121314678822, 22.929162004801

FD-152

Zakres szkolenia:

 • Spotkania nauczycieli pracujących z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, mające na celu pogłębianie wiedzy i umiejętności z następujących obszarów:
  – dostosowania kształcenia uczniów w polskich szkołach w kontekście sytuacji w Ukrainie,
  – usprawnienia komunikacji nauczyciel – uczeń z Ukrainy.

Tematyka spotkań dotyczyć będzie przede wszystkim:

 • trudności adaptacyjnych uczniów przybyłych z zagranicy w szkolnej rzeczywistości,
 • kompetencji kulturowych w edukacji-różnic kulturowych w komunikacji szkolnej,
 • zasad nauczania języka polskiego jako obcego,
 • współpracy nauczycieli i szukania właściwych rozwiązań w pracy ze zróżnicowaną kulturowo grupą,
 • oceny efektywności podjętych działań.
 • możliwość analizy problemów uczestników sieci i ich potrzeb w szkole oraz możliwość obserwacji zajęć prowadzonych z obcokrajowcami.
Spotkanie on-line na platformie MS Teams z przewidzianym panelem dyskusyjnym
Temat spotkania: Specyfika nauczania języka polskiego jako obcego w grupach wschodniosłowiańskich w klasach starszych.
Kilka słów o prowadzącej szkolenie: dr Grażyna Agnieszka Przechodzka – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polskiego i glottodydaktyki polonistycznej; starszy wykładowca w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół glottodydaktyki polonistycznej i językoznawstwa, a także dydaktyki języków obcych. Od r. 2000 członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego.
.

Adresaci: nauczyciele uczący dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczyciele języka polskiego jako obcego

Kierownik szkolenia/prowadzący: Anna Peza

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwagi: Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym – opracowanie harmonogramu i tematyki kolejnych spotkań uczestników sieci.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Anna Peza

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, doświadczony egzaminator CKE, mediator, w tym edukator mediacji rówieśniczych, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii pedagogicznej, posiada kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego (studia…