Początek: 28 września 2023
15:30
Koniec: 28 września 2023
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121314678822, 22.929162004801

FD-24

Zakres szkolenia:

  • jak zaplanować pracę na zajęciach przedmiotowych w klasie zróżnicowanej kulturowo?
  • jak wygląda praca według modelu WISE w klasie międzykulturowej?
  • metody, techniki i narzędzia angażujące uczniów do twórczej pracy na lekcjach języka polskiego jako obcego.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego i języków obcych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia: Anna Peza

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-24, Język polski do okiełznania – o motywacji w działaniu, czyli jak zachęcić uczniów cudzoziemskich do nauki języka polskiego jako obcego
10,00

Kierownik

Anna Peza

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, doświadczony egzaminator CKE, mediator, w tym edukator mediacji rówieśniczych, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii pedagogicznej, posiada kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego (studia…