Początek: 25 kwietnia 2023
16:00
Koniec: 25 kwietnia 2023
18:45

FD-87

Zakres szkolenia:

  • Wyznaczniki pozytywnej atmosfery uczenia się i sposoby jej osiągania.
  • Komunikacja interpersonalna jako podstawa pozytywnej atmosfery społecznej wpływającej na proces motywowania uczniów.
  • Rola czynników motywujących w osiąganiu celów edukacyjnych ucznia.
  • Sposoby zaciekawiania uczniów.

Adresaci: nauczyciele współorganizujący proces dydaktyczny ucznia niepełnosprawnego oraz pracujący z uczniem niepełnosprawnym

Kierownik szkolenia/prowadzący: Joanna Stabińska

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…