Początek: 31 maja 2022
15:00
Koniec: 31 maja 2022
17:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-163

Zakres szkolenia:

  • Prezentacja podręcznika do przedmiotu – historia i społeczeństwo
  • Omówienie treści społecznych i historycznych, określonych w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej HiT oraz propozycje realizacji wybranych treści podstawy programowej

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych, zaineresowani nauczyciele, inni zainteresowani

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

Kierownik szkolenia/prowadzący: Jan Bielecki/ Jan Bielecki, Andrzej Matusiewicz

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…