Początek: 28 kwietnia 2021
15:00
Koniec: 28 kwietnia 2021
18:15

FD-5

Zakres szkolenia:

  • Kompetencje kluczowe w Europejskich Ramach Odniesienia.
  • Znaczenie kompetencji w życiu zawodowym ucznia.
  • Wymagania rynku pracy.
  • Kompetencje kluczowe a podstawa programowa.
  • Profil kompetencyjny ucznia w odniesieniu do kompetencji kluczowych.

Adresaci: nauczyciele przedmiotów zawodowych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, doradcy zawodowi.

Uwaga: szkolenie online.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Joanna Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr zarządzania, specjalność - zarządzanie turystyką, Subregionalny Branżowy Konsultant ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • kształcenie zawodowe,
  • współpraca z pracodawcami,