Początek: 17 marca 2021
15:30
Koniec: 17 marca 2021
15:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-62

Zakres szkolenia:

  • Regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym.
  • Diagnoza ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia.
  • Sposoby dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia niepełnosprawnego.
  •  Dostosowanie wymagań edukacyjnych podczas nauczania zdalnego.

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dae do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-62, Jak realizować podstawę programową podczas pracy z uczniami z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w trakcie nauczania stacjonarnego i zdalnego
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…