Początek: 17 marca 2021
16:00
Koniec: 17 marca 2021
18:30

FD-159

Zakres szkolenia:

  • Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego w 2021 roku.
  • Prezentacja modelu pracy z uczniami.
  • Praca z materiałami źródłowymi.
  • Wymiana doświadczeń.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Uwaga: szkolenie online.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Teresa Zaforymska

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr filologii polskiej, egzaminator OKE egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka polskiego, ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, trener prowadzący szkolenia z ramienia OKE dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzających egzamin…