Początek: 9 marca 2022
15:00
Koniec: 9 marca 2022
17:15

FD-57

Zakres szkolenia:

  • Aranżacja szkolnej przestrzeni.
  • Przestrzeń, która wspiera proces edukacji.
  • Organizowanie przestrzeni w aktywnej edukacji.
  • Nauczyciel jako kreator przestrzeni edukacyjnej.
  • Przykłady dobrej praktyki.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…