Początek: 29 września 2022
16:00
Koniec: 29 września 2022
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121287729363, 22.928426274842

FD-72

Zakres szkolenia:

  • Ekologia i edukacja ekologiczna w nauczaniu Kościoła.
  • Edukacja ekologiczna w katechezie szkolnej.
  • Tworzenie scenariuszy katechez ekologicznych dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Adresaci: nauczyciele religii

Kierownik szkolenia/prowadzący: Grzegorz Kalejta

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grzegorz Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, absolwent studiów podyplomowych z historii i informatyki
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • nowoczesne technologie w edukacji,
  • metodyka zajęć oraz realizacja podstawy programowej z historii, historii i teraźniejszości, religii,…