Początek: 19 kwietnia 2023
15:30
Koniec: 19 kwietnia 2023
18:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121314678822, 22.929162004801

FD-6

Zakres szkolenia:

  • Zapoznanie z tematyką niepełnosprawności.
  • Przedstawienie problemów, z jakimi zmagają się osoby z niepełnosprawnościami w codziennym życiu.
  • Przełamywanie barier międzyludzkich w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.
  • Krzewienie otwartości wobec osób z niepełnosprawnościami.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni, pedagodzy wspomagający, studenci

Kierownik szkolenia/prowadzący: Anna Peza / specjaliści z Fundacji Megafon

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Anna Peza

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, doświadczony egzaminator CKE, mediator, w tym edukator mediacji rówieśniczych, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii pedagogicznej, posiada kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego (studia…