Początek: 5 grudnia 2022
15:30
Koniec: 5 grudnia 2022
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-120

Zakres szkolenia:

  • Jak uczą się nasi uczniowie?
  • Koncepcja Daniela Kahnemana.
  • O dobrych i złych błędach.
  • Indywidualne style uczenia się uczniów.
  • Sposoby uczenia się.
  • Strategie efektywnego uczenia się.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Kierownik szkolenia/prowadzący: Jan Bielecki

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…