Początek: 6 grudnia 2018
14:30
Koniec: 6 grudnia 2018
17:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-142

Zakres szkolenia:

  • Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencja wpływów i ubytków, selekcja i skontrum zbiorów.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele bibliotekarze

Osoby prowadzące: Grażyna Zawadzka, Katarzyna W. Urbańska

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Grażyna Zawadzka

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • gromadzenie i ewidencja zbiorów bibliotecznych,
  • opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów bibliotecznych,
  • organizacja biblioteki szkolnej,
  • selekcja i skontrum zbiorów bibliotecznych.
Telefon: