Początek: 22 września 2020
15:00
Koniec: 22 września 2020
18:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-15

Zakres szkolenia:

  • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
  • Innowacyjny warsztat pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.
  • Przykłady dobrych praktyk.
  • Oferta wydawnictw edukacyjnych dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…