Początek: 21 listopada 2022
15:30
Koniec: 21 listopada 2022
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-113

Zakres szkolenia:

  • Rozwój zawodowy nauczyciela.
  • Uczenie się przez całe życie.
  • Nauczyciel innowacyjny, czyli jaki?
  • Innowacje w edukacji.
  • Nauczyciel w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej. Przykłady dobrej praktyki.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Kierownik szkolenia/prowadzący: Jan Bielecki / Jan Bielecki, Grzegorz Kalejta

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…