Początek: 22 września 2022
14:30
Koniec: 22 września 2022
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121260779904, 22.928165704402

FD-112

Zakres szkolenia:

  • Innowacje a Prawo oświatowe.
  • Opis i dokumentacja innowacji.
  • Przykłady innowacji i nowości w przedszkolach i szkołach.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia/prowadzący: Jadwiga Krzyżewska / Jadwiga Krzyżewska, Andrzej Matusiewicz

Liczba godzin dydaktycznych: 5

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-112, Innowacje w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
10,00

Kierownik

Jadwiga Krzyżewska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr pedagogiki przedszkolnej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • metodyka wychowania przedszkolnego,
  • edukacja wczesnoszkolna,
  • aktywizujące metody i techniki w edukacji,
  • eksperymenty w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej,
  • tradycje i zwyczaje…