Początek: 27 maja 2021
15:30
Koniec: 27 maja 2021
17:45

FD-183

Zakres szkolenia:

  • Najistotniejsze zapisy Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego (część ustna oraz część pisemna na poziomie podstawowym) od roku szkolnego 2022/2023.
  • Propozycje zadań testowych oraz tematów wypracowań opracowanych na podstawie nowego informatora.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

Uwaga: szkolenie online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grzegorz Gołaszewski

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, absolwent studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze, egzaminator i weryfikator, autor publikacji metodycznych z zakresu nauczania literatury i języka polskiego
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • metodyka…