Początek: 14 grudnia 2023
15:30
Koniec: 14 grudnia 2023
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-28

Zakres szkolenia:

  • problematyka trudności w uczeniu się,
  • etapy planowania pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem dostosowań wymagań edukacyjnych,
  • metody i zasady pracy w zróżnicowanej klasie.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia: Jan Bielecki

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, egzaminator OKE, ekspert w sprawie podstawy programowej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • mediacje w szkole,
  • wolontariat w szkole,
  • innowacje pedagogiczne,
  • kompetencje kluczowe,
  • awans zawodowy nauczycieli,
  • program eTwinning,