Początek: 19 października 2021
15:00
Koniec: 19 października 2021
17:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-90

Zakres szkolenia:

  • Praktyczne wskazówki dotyczące indywidualizacji i dostosowania wymagań do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Osoby prowadzące: eksperci zewnętrzni.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…