Początek: 11 marca 2020
15:30
Koniec: 11 marca 2020
18:30

Miejsce wydarzenia

Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach, ul. Klonowa 51, I piętro, sala nr 251

GPS: -

FD-50

Zakres szkolenia:

  • Poznanie nowych, aktywizujących metod dydaktycznych.
  • Rozwój umiejętności współpracy, szybkiego reagowania na niestandardowe sytuacje.
  • Wpływ impro na świadomy odbiór i tworzenie sztuki.
  • Wsparcie w procesie uczenia się uczniów.

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach, ul. Klonowa 51, I piętro, sala nr 251.

Uwaga: na zajęcia należy zabrać wygodny strój i obuwie.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wordpress/wp-content/uploads/cache/directory2/_wplatte/_parts.single-event-fee.php-f058a0ec29dd679f670f4266d632ea88.php on line 21
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Małgorzata Pol

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej z ponad 30-letnim stażem, trener Międzynarodowego Programu Edukacyjnego „Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni”
 
Dyżur metodyczny:
w każdy wtorek, w godzinach 13.30…