Początek: 11 marca 2020
15:30
Koniec: 11 marca 2020
18:30

Miejsce wydarzenia

Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach, ul. Klonowa 51, I piętro, sala nr 251

GPS: -

FD-50

Zakres szkolenia:

  • Poznanie nowych, aktywizujących metod dydaktycznych.
  • Rozwój umiejętności współpracy, szybkiego reagowania na niestandardowe sytuacje.
  • Wpływ impro na świadomy odbiór i tworzenie sztuki.
  • Wsparcie w procesie uczenia się uczniów.

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach, ul. Klonowa 51, I piętro, sala nr 251.

Uwaga: na zajęcia należy zabrać wygodny strój i obuwie.

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Małgorzata Pol

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej z ponad 30-letnim stażem, trener Międzynarodowego Programu Edukacyjnego „Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni”
 
Dyżur metodyczny:
w każdy wtorek, w godzinach 13.30…