Początek: 18 lutego 2020
15:30
Koniec: 18 lutego 2020
18:30

Miejsce wydarzenia

Szkoła Podstawowa nr 5 w Suwałkach, ul. Klonowa 51 (I piętro, sala nr 251)

GPS: -

FD-49

Zakres szkolenia:

  • Poznanie technik improwizacji teatralnej jako innowacyjnego narzędzia dydaktycznego wzmacniającego jedną z najważniejszych kompetencji kluczowych, jaką jest uczenie się.
  • Wpływ impro na rozwój kreatywności dzieci.
  • Budowanie relacji i współpracy w grupie.

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Uwaga: zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach, ul. Klonowa 51 (I piętro, sala nr 251). Na zajęcia należy zabrać wygodny strój i obuwie.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Małgorzata Pol

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej z ponad 30-letnim stażem, trener Międzynarodowego Programu Edukacyjnego „Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni”
 
Dyżur metodyczny:
w każdy wtorek, w godzinach 13.30…