Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-50

Zakres szkolenia:

  • Poznanie technik improwizacji teatralnej jako innowacyjnego narzędzia dydaktycznego wzmacniającego jedną z najważniejszych kompetencji kluczowych, jaką jest uczenie się.
  • Wpływ impro na rozwój kreatywności dzieci.
  • Budowanie relacji i współpracy w grupie.

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Małgorzata Pol

NAUCZYCIEL DORADCA METODYCZNY
mgr edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej z ponad 30-letnim stażem, trener Międzynarodowego Programu Edukacyjnego „Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni”
 
Dyżur metodyczny:
w każdy wtorek, w godzinach 13.30…