Początek: 11 września 2019
15:00
Koniec: 11 września 2019
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-13

Zakres szkolenia:

  • Warsztat pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w kontekście nowej podstawy programowej.
  • Prezentacja materiałów dla ucznia i nauczyciela przez wydawnictwa edukacyjne.
  • Spotkanie z autorami podręczników.

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Osoby prowadzące: Jan Bielecki, Andrzej Matusiewicz

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator, doktorant UW.
Obszary działań:
[lists style="style4"]…