Początek: 20 marca 2023
15:00
Koniec: 20 marca 2023
18:00

FD-112

Zakres:

Celem sieci jest stworzenie forum wymiany doświadczeń nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii w zakresie prowadzonych działań oraz proponowanych form doskonalenia. Doradcy metodyczni i konsultanci będą mogli poznać doświadczenia koleżanek i kolegów oraz podzielić się własnymi. Kolejnym polem współpracy będzie rozszerzanie kompetencji metodycznych i merytorycznych poprzez spotkania z ekspertami. Webinaria zawierające m. in. case study, wykłady monograficzne i wymianę doświadczeń odbywać się będą dwa razy w miesiącu od marca do czerwca 2023.

Adresaci: nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni z placówek doskonalenia nauczycieli.

Koordynator sieci: dr Jarosław Schabieński

Czas trwania sieci: marzec – czerwiec 2023

6 spotkań online

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jarosław Schabieński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w 2017 roku otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki;…