Początek: 15 listopada 2022
15:00
Koniec: 15 listopada 2022
17:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-118

Zakres szkolenia:

  • Możliwości wykorzystania funduszy europejskich dla szkół w perspektywie unijnej na lata 2021–2027.
  • Jak poprawnie sporządzić wniosek o dofinansowanie z Programów: Erasmus+, eTwinning, FRSE, RPOWP?
  • Przykłady realizacji projektów unijnych dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Kierownik szkolenia/prowadzący: Joanna Kalejta

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-118, Fundusze europejskie dla szkół
10,00

Kierownik

Joanna Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk społecznych na Politechnice Białostockiej, Subregionalny Branżowy Konsultant ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • kształcenie zawodowe,
  • współpraca z…