Początek: 12 września 2019
15:30
Koniec: 12 września 2019
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121287729363, 22.928426274842

FD-140

Zakres szkolenia:

  • Film – wstępem do angażujących i skutecznych zajęć w szkole.
  • Filmy religijne i ich wykorzystanie na lekcjach w szkole.
  • Przykłady najciekawszych filmów religijnych ostatnich lat.

Adresaci: nauczyciele religii oraz zainteresowani

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Grzegorz Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • nowoczesne technologie w edukacji,
  • metodyka zajęć oraz realizacja podstawy programowej z religii, techniki, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, informatyki.
[/lists]