Początek: 26 kwietnia 2021
13:30
Koniec: 26 kwietnia 2021
15:00

FD-120

Zakres szkolenia:

  • Etyka i kodeksy etyczne.
  • Etyka zawodu nauczyciela.
  • Korupcja i jej formy.
  • Korupcja w edukacji.
  • Profilaktyka antykorupcyjna.

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oraz zainteresowani nauczyciele.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

Uwaga: szkolenie online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
od 2019 ma tytuł honorowy profesora oświaty; redaktor naczelny “Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”; autor lub współautor kilkunastu książek i kilkuset artykułów o historii Suwałk i Suwalszczyzny oraz historii oświaty; autor i współautor…