30 listopada -0001
00:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-77

Zakres szkolenia:

  • Jestem najpierw człowiekiem, potem nauczycielem, jestem dla uczniów.
  • Wykorzystanie prostych zabaw i ćwiczeń integrujących klasę, wzmacniających poczucie własnej wartości ucznia.
  • Wzmacnianie bezpieczeństwa ucznia na lekcji.
  • Ćwiczenia graficzne i ruchowe ułatwiające opanowywanie i przezwyciężanie negatywnych emocji.
  • Gry i zabawy przeciwko agresji.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy i psycholodzy szkolni.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-77, Elementy socjoterapii na lekcję matematyki, języka polskiego, historii, religii…
10,00

Kierownik

Grażyna Safianowska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
szkolny instruktor szachowy, studia podyplomowe w zakresie socjoterapii
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • szachy w szkole,
  • socjoterapia,
  • arteterapia,
  • zajęcia dla dzieci z komunikacji interpersonalnej z elementami socjoterapii i arteterapii.