Początek: 27 marca 2023
15:30
Koniec: 27 marca 2023
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-67

Zakres szkolenia:

  • Rodzaje układów sensorycznych i ich znaczenie dla rozwoju dziecka.

  • Omówienie i pokaz kilku zabaw i ćwiczeń wspierających układ przedsionkowo-proprioceptywny i dotykowy.

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia/prowadzący: Grażyna Safianowska

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-67, Elementy Integracji Sensorycznej w edukacji wczesnoszkolnej
10,00

Kierownik

Grażyna Safianowska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, szkolny instruktor szachowy, studia podyplomowe w zakresie socjoterapii
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • edukacja przez szachy w szkole,
  • zabawy stymulujące zmysły,
  • zmysłoplastyka w edukacji wczesnoszkolnej,
  • edukacja w zakresie…