Początek: 25 października 2022
17:00
Koniec: 25 października 2022
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-155

Zakres szkolenia:

  • Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z języka polskiego – przykłady zadań egzaminacyjnych.
  • Praktyczne przykłady dostosowania treści nauczania w celu wdrożenia nowych wymagań.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

Liczba godzin dydaktycznych: 2

Kierownik szkolenia/prowadzący: Grzegorz Gołaszewski/Jolanta Kubrak

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grzegorz Gołaszewski

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, absolwent studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze, egzaminator i weryfikator, autor publikacji metodycznych z zakresu nauczania literatury i języka polskiego
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • metodyka…