Początek: 14 grudnia 2022
15:00
Koniec: 14 grudnia 2022
17:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121431459809, 22.92888610603

FD-163

Zakres szkolenia:

  • Zmiany w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych egzaminu maturalnego z historii – przykłady zadań egzaminacyjnych

Adresaci: nauczyciele historii

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Kierownik szkolenia/prowadzący: Jarosław Schabieński

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jarosław Schabieński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; w 2017 roku otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; rzeczoznawca do spraw podręczników szkolnych do kształcenia ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki;…