Początek: 9 grudnia 2020
15:00
Koniec: 9 grudnia 2020
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-64

Zakres szkolenia:

  • Współpraca doradców zawodowych, wychowawców, nauczycieli i rodziców.
  • Doradca zawodowy a coaching zawodowy.
  • Planowanie ścieżki kariery zawodowej w przedszkolu i szkole podstawowej.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Uwaga: szkolenie online na platformie MS Teams.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Joanna Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr zarządzania, specjalność - zarządzanie turystyką, Subregionalny Branżowy Konsultant ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • kształcenie zawodowe,
  • współpraca z pracodawcami,