Początek: 10 lutego 2021
15:00
Koniec: 10 lutego 2021
17:15

FD-73

Zakres szkolenia:

  • Nauczyciele w sieci – wyniki raportu.
  • Relacje nauczyciel – uczeń.
  • Relacje rówieśnicze uczniów.
  • Jak się dogadać – o komunikacji budującej relacje.
  • Klimat szkoły zdalnej.
  • Prezentacja przykładów dobrej praktyki.

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Uwaga: szkolenie online.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…