Początek: 26 września 2018
15:30
Koniec: 26 września 2018
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-88

Zakres szkolenia:

  • Uczeń w edukacji włączającej.
  • Od wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka do Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.
  • Rola nauczyciela i pedagoga specjalnego w edukacji włączającej.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Liczba godzin dydaktycznych: 8

Kolejny termin: 3 października 2018 roku

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-88, Edukacja włączająca – praktyczne wskazówki do pracy nie tylko z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…