Początek: 28 maja 2019
15:30
Koniec: 28 maja 2019
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-35

Zakres szkolenia:

  • Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
  • Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (poziom rozwoju intelektualnego, poziom rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych, cechy funkcjonowania społecznego ucznia).
  • Wskazówki do prowadzenia wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania i tworzenia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-35, Edukacja włączająca – praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…