Początek: 19 października 2019
00:00
Koniec: 19 października 2019
00:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-108

Zakres szkolenia:

  • Edukacja międzykulturowa jako koncepcja pedagogiczna.
  • Metody i formy pracy w edukacji międzykulturowej.
  • Wycieczka a kompetencje kluczowe.

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Osoby prowadzące: Jan Bielecki, współpraca Przedsiębiorstwa Turystycznego „WIGRY”

Liczba godzin dydaktycznych: cały dzień

Uwaga: zapisy do 12 września 2019. Uczestnicy powinni posiadać ważny paszport.

Koszt uczestnictwa zostanie podany w miesięcznej ofercie form doskonalenia na październik 2019.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-108, Edukacja międzykulturowa – wyjazd studyjny do Kaliningradu
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…