Początek: 30 listopada 2022
15:30
Koniec: 30 listopada 2022
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-59

Zakres szkolenia:

  • Nowoczesne strategie uczenia się i nauczania.
  • Wspólne podręczniki do historii.
  • Obrazy sąsiadów w podręcznikach szkolnych.
  • Projekty międzynarodowe.

Adresaci: nauczyciele historii i teraźniejszości, historii i wiedzy o społeczeństwie oraz inni zainteresowani

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Kierownik szkolenia/prowadzący: Jan Bielecki

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…