Początek: 12 września 2022
16:00
Koniec: 12 września 2022
18:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121287729363, 22.928426274842

FD-109

Zakres szkolenia:

  • Zmiany w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Jak uczyć przedmiotu edb w kontekście zmian podstawy programowej.
  • Jak założyć koło strzeleckie?
  • Jak powołać klasę mundurową?

Adresaci: nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

Kierownik szkolenia/prowadzący: Grzegorz Kalejta / Grzegorz Kalejta, Andrzej Staszczyk

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu
Darmowy

Kierownik

Grzegorz Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, absolwent studiów podyplomowych z historii i informatyki
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • nowoczesne technologie w edukacji,
  • metodyka zajęć oraz realizacja podstawy programowej z religii, techniki, wiedzy o…