Początek: 29 października 2019
15:00
Koniec: 29 października 2019
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-71

Zakres szkolenia:

  • Szczegółowy zakres szkolenia zostanie ustalony z FRSE i podany w miesięcznej ofercie doskonalenia nauczycieli.

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Osoby prowadzące: Jan Bielecki, eksperci z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator, doktorant UW.
Obszary działań:
[lists style="style4"]…