Początek: 13 lutego 2019
15:30
Koniec: 13 lutego 2019
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-32

Zakres szkolenia:

  • Charakterystyka autyzmu i zespołu Aspergera.
  • Przyczyny i uwarunkowania autyzmu i zespołu Aspergera.
  • Określenie potrzeb edukacyjno-terapeutycznych ucznia.
  • Przegląd metod terapii autyzmu i zespołu Aspergera.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • edukacja włączająca,
  • planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych.
[/lists]