Początek: 12 lutego 2019
12:00
Koniec: 12 lutego 2019
15:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-36
Zakres konferencji:
  • Działalność innowacyjna i eksperymentalna w prawie oświatowym.
  • Doskonalenie warsztatu nauczyciela: inspiracje i innowacje.
  • „Pokazać – przekazać” – przykłady dobrych praktyk.
  • Innowacje a kompetencje kluczowe.
  • Edukacja pozaszkolna i jej rola w działalności szkoły.

Adresaci: dyrektorzy szkół, zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Osoby prowadzące: Jan Bielecki, Andrzej Matusiewicz i eksperci zewnętrzni

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator, doktorant UW.
Obszary działań:
[lists style="style4"]…