Początek: 24 kwietnia 2019
09:00
Koniec: 24 kwietnia 2019
15:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121059, 22.92802

FD-75

Zakres szkolenia:

  • Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe.
  • Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy pracowników.
  • Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznie.

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy zajmujący się sprawami kadrowymi w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Osoba prowadząca: Łukasz Prasołek – asystent sędziego w Izbie Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego

Liczba godzin dydaktycznych: 7

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-75, Dyrektor jako pracodawca – nowe obowiązki dyrektora od 2019 roku
100,00

Kierownik

Lidia Kłoczko

NUCZYCIEL KONSULTANT, DYREKTOR
dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
 
Kwalifikacje w zakresie:
[lists style="style4"]
  • edukacji polonistycznej,
  • zarządzania oświatą,
  • sprawowania nadzoru pedagogicznego,
  • pracy edukatorskiej.
[/lists]
Doskonalenie nauczycieli w obszarach:
[lists style="style4"]…
Telefon: