Początek: 24 marca 2021
15:00
Koniec: 24 marca 2021
17:15

FD-160

Zakres szkolenia:

  • Działania programowe.
  • Współpraca bilateralna.
  • Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków i przewodniki.

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

Osoby prowadzące: eksperci FRSE.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

Uwaga: szkolenie online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Joanna Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr zarządzania, specjalność - zarządzanie turystyką, Subregionalny Branżowy Konsultant ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • kształcenie zawodowe,
  • współpraca z pracodawcami,