FD-160

Zakres szkolenia:

  • Działania programowe.
  • Współpraca bilateralna.
  • Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków i przewodniki.

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

Osoby prowadzące: eksperci FRSE.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

Uwaga: szkolenie online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…