Początek: 22 października 2019
14:00
Koniec: 22 października 2019
17:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Mikołaja Reja 67 B

GPS: 1, 1

FD-62

Zakres szkolenia:

  • Umiejętność dobierania trafnych argumentów i konstruowania poprawnych rozumowań i uzasadnień.
  • Analizowanie dowodów poznawanych twierdzeń metodą rozwijania umiejętności dowodzenia.
  • Zapoznanie się z listą twierdzeń, których dowody powinien uczeń poznać.

Adresaci: nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-62, Dowodzenie twierdzeń, które zostały wyszczególnione w podstawie programowej w 4-letnim LO oraz 5-letnim technikum – cz. I
10,00

Kierownik

Waldemar Jabłoński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr matematyki, absolwent Podyplomowego Studium Informatyki
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • edukacja matematyczna,
  • nowoczesne technologie w szkole,
  • podejmowanie działań innowacyjnych.
[/lists]  
Telefon: