Początek: 7 grudnia 2021
15:30
Koniec: 7 grudnia 2021
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-96

Zakres szkolenia:

  • Podstawy prawne organizacji kształcenia, wychowania i opieki uczniów
    o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle obowiązujących aktów prawnych i pracy zdalnej.
  • Zasady dotyczące oceniania oraz sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-96, Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…