Początek: 14 września 2021
15:30
Koniec: 14 września 2021
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-1

Zakres szkolenia:

  • Stan prawny w zakresie wychowania i profilaktyki.
  • Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły.
  • Narzędzia do diagnozy zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły, z uwzględnieniem wpływu izolacji na dobrostan uczniów.
  • Procedura opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
  • Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-1, Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół jako punkt wyjścia do opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…