Początek: 19 maja 2021
15:30
Koniec: 19 maja 2021
17:00

FD-185

Zakres szkolenia:

  • Prezentacja tek edukacyjnych wydawnictwa IPN i ich wykorzystanie w warsztacie pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie.

Osoby prowadzące: eksperci OBEN IPN w Białymstoku.

Liczba godzin dydaktycznych: 2.

Uwaga: szkolenie online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…