Początek: 26 października 2021
15:00
Koniec: 26 października 2021
17:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-9

Zakres szkolenia:

  • Szczegółowy zakres szkolenia, po uzgodnieniu z OBEN IPN w Białymstoku, zostanie podany w październikowej ofercie form doskonalenia.

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie.

Osoby prowadzące: eksperci z OBEN IPN w Białymstoku.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…